Transitie Vaartland: hoe het begon

Even terug in de tijd… Hoe lang is het ook al weer geleden?

De kiem werd gelegd in Café Central

Februari 2016: we komen een eerste keer samen in Café Central. Klein maar fijn, met z’n drieën. We praten over gedeelde interesses, er worden ideeën uitgewisseld… Het is een gezellige babbelavond rond duurzaamheid en rond de duurzaamheidsuitdagingen in ons leven. Af en toe komt de vraag bovendrijven: wat met Willebroek? Wat kunnen wij doen om hier concrete stappen vooruit te zetten?

Over ons

We zijn geen heilige boontjes op het vlak van duurzaamheid, maar we zijn wel van het besef doordrongen dat er dringend werk aan de winkel is. Wij zouden graag de volgende decennia in een vreedzame wereld leven, waar er genoeg is voor iedereen, en een leefbare planeet doorgeven aan de volgende generaties.

Onze gemeente heeft een ambitieus klimaatactieplan samen met 6 andere gemeenten, maar verdient dat niet een duw in de rug? Kunnen wij onze krachten bundelen om zaken in beweging te krijgen? We hebben een brede waaier aan interesses: voeding, moestuinieren, landbouw, mobiliteit, energie, kleding, materialen, deeleconomie…. Deze thema’s spelen zich vaak af op lokaal niveau.

De kanteling

November 2016: het besef groeit dat een praatavond om de drie maanden wel gezellig is, maar eigenlijk niet veel zoden aan de dijk zet. We hebben ondertussen kennis gemaakt met mensen in Boom en Klein-Brabant die mooie plannen uitwerken.

Het is tijd voor actie!

Nieuwe gezichten komen erbij, elk met een andere kijk, andere interesses en een andere achtergrond. Ondertussen zijn we al met zes, en er zijn ook enkele supporters achter de schermen.

De verhuis naar buurthuis Mozaïek brengt een nieuwe sfeer met zich mee: de focus verschuift van denken naar doen. We zullen vanaf nu maandelijks samenkomen.

Het startschot

December 2016: met zeven al! Elk beestje heeft een naam nodig, dus ook ons initiatief. We wikken en wegen en organiseren een stemronde. Grappige namen komen aan bod (Willeburger), namen die beter passen bij de bakkersbond (Wakker Willebroek) en bloedernstige namen (Willebroek in Wending). Uiteindelijk kiezen we voor een naam die serieus genoeg is en die ook de deelgemeenten aanspreekt: Transitie Vaartland. Transitie klinkt misschien wat technisch, maar we zien deze term steeds vaker opduiken in de media. Vaartland verwijst naar Willebroek, Blaasveld, Tisselt en Heindonk.

°15/12/2016

Transitie Vaartland werd geboren op 15 december 2016! We vinden het allemaal spannend om te zien hoe de toekomst zich zal ontplooien, met welke ideeën we aan de slag zullen gaan, welke initiatieven we op touw zullen zetten, welke nieuwe mensen we nog zullen leren kennen….

We lezen graag jouw reactie onder dit bericht. Zin om mee te doen? Een idee dat je wil delen? Vertel het ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *