over ons

Transitie / Klimaan Vaartland is vanaf September 2019 de lokale afdeling van Klimaan in Willebroek. Wij zijn reeds enkele jaren actief in Willebroek onder de naam Transitie Vaartland.

Onze vereniging blijft verder werken met dezelfde mensen, met dezelfde activiteiten en doelstellingen maar dan onder een nieuwe naam. Deze website wordt niet meer geupdated, voor de meest recente info surf je naar de nieuwe website van Klimaan Vaartland.

De oorspronkelijke visietekst van Transitie / Klimaan Vaartland vind je hier onder:

Burgers worden wakker, overal doen mensen dingen voor de toekomst. Onze afhankelijkheid van olie, kolen en gas is niet meer van deze tijd. Er zit afval genoeg in onze grond, ons water en onze lucht.

Ook wij Vaartlanders, van groot-Willebroek, willen beweging. We bereiden ons voor op morgen. Dat lukt niet altijd van de eerste keer: we zijn ook maar mensen. Maar we doen het voor ons allemaal en onze kinderen. Zij verdienen dat.

We noemen ons “Transitie Vaartland”. We zijn geen heilige boontjes maar willen wel vooruit samen met jou! We zijn geen klagers en beginnen dus gewoon zelf.

Elkaar goesting doen krijgen: dat is wat we willen. Elkaar leren hoe een toffer en rijker leven te hebben hier bij ons. Want wees maar zeker, morgen zal het anders zijn. En wie zich aanpast is mee.

Kom erbij! We zijn altijd met genoeg, maar nooit met teveel.

Hoe?

We wonen allemaal in groot-Willebroek: Blaasveld, Tisselt, Heindonk, Willebroek… Het Vaartland is ons actieterrein.

Think global, act local” is ons motto.

Transitiegroepen vind je overal, maar het Vaartland had er nog geen. Sinds eind 2016 hebben we er één op poten gezet. Die moet nog groeien en bloeien, dus jouw inbreng is heel welkom.

Wat?

Transitie wijst op de evolutie naar een meer duurzame samenleving. Die speelt zich nu af. Transitie zien we elke dag gebeuren: hoe mensen leven, wonen, eten, energie verbruiken, zich verplaatsen… Overal ontstaan duurzame initiatieven. Wij zouden graag nog veel meer transitie zien. Zeker bij ons in het Vaartland!

Duurzaamheid staat centraal in onze werking. Heel veel thema’s passen daaronder. Denk maar aan energie, voeding, mobiliteit, materialen… Maar we zien het ook breder en denken ook graag na over democratie, economie…

  • Ons voornaamste doel is mensen – Vaartlanders – inspireren en enthousiast maken.
  • Wij willen motiveren, duurzaamheid aanwakkeren en ondersteunen.
  • Wij willen de hand reiken aan iedereen: samen oplossingen bedenken, dialoog opstarten.

Hoe dat concreet vorm zal krijgen, zal de tijd uitwijzen. We hebben alvast deze blog, we denken aan inspirerende evenementen, misschien ook groepsaankopen, wie weet ooit een coöperatie… Jouw ideeën zijn heel welkom!

Wie?

We zijn allemaal bewoners van het Vaartland. Het perspectief van de burger is dan ook ons uitgangspunt.

Woon je in Willebroek, Blaasveld, Heindonk, Tisselt of Klein-Willebroek, of heel dicht daarbij? Dan wisselen wij graag eens van gedachten met jou. Stuur ons een mailtje, laat iets weten via Facebook, of kom gewoon eens luisteren op een vergadering. Jouw inbreng wordt gewaardeerd, ongeacht hoe groot of klein.